Musikaliskt Hantverk

För elever i alla åldrar som övar mycket på sitt instrument och vill ha fördjupade musikaliska kunskaper och mer musikundervisning erbjuder vi kursen Musikaliskt Hantverk. Kursen utgår från en musikalisk verklighet med djupdykning i notläsning, gehör, ackord, skalor och rytmik. 

Anmälan: görs via Nacka24:
Välj Saltsjöbadens Musikskola som anordnare
Välj inriktning Musikteori samt den spelplats ni önskar.
Kursen heter Musikteori i Nacka24.

http://www.saltsjobadensmusikskola.se/anmalan.html

Priser

Antal Tid Terminsavgift
Enskild undervisning 20 min 1080 kr

Obs! Enligt kommunens regler kan eleverna börja höstterminen det år de fyller 7 år.