Sång

Vi lägger en stabil grund där lust och sångglädje är i fokus.
Ni möts av engagerade sånglärare som behärskar modern och traditionell musik. 
Vi arbetar med individuellt anpassad sångteknik och våra sångelever erbjuds varje termin att medverka i sceniska framträdanden.
Vårt mål är att inspirera och engagera. Undervisningen bedrivs enskilt och utgår ifrån varje elev och dess möjligheter. För elever som visar ett stort engagemang och övar mycket erbjuds kursen musikaliskt hantverk.

Priser

Antal Tid Terminsavgift
Grupp om 4 elever 40 min 1080 kr
Grupp om 2 elever 30 min 1080 kr
Enskild undervisning 20 min 1080 kr