Kör

Körsång är en unik introduktion i musikens värld. 
Vi lägger en musikalisk grund där gemenskap och sångglädje är i fokus. Ni möts av engagerade lärare som behärskar modern och traditionell musik. 
Vi arbetar med sångteknik på ett lekfullt sätt, en blandad repertoar anpassad för yngre röster.
Våra körelever medverkar varje termin i fantastiska musikföreställningar och konserter.Antal Tid Terminsavgift
Max 12 elever 40 min 540 kr