Frågor och svar

Vem har rätt till musikskolecheck?
Rätt till musikskolecheck har barn och unga i åldrarna 7-19 år som är folkbokförda i Nacka kommun. Rätten till check gäller från höstterminen det år barnet fyller sju år och elev som under pågående termin fyller 20 år får avsluta den terminen.

Behöver mitt barn ha några förkunskaper?
Nej, vi har undervisning på alla nivåer. Såväl nybörjare som mer avancerade elever är välkomna.

Kan man ha flera musikskolecheckar?
Ja, varje barn har rätt till två checkar med två olika aktiviteter, exempelvis en check för pianoundervisning och en för sång.

Hur ställer jag mitt barn i kö till Saltsjöbadens Musikskola? Hur ansöker jag om musikskolecheck?
Anmälan görs av vårdnadshavare/myndig elev i Nacka24 Musik. Då behövs en e-legitimation, eller ett användarnman och lösenord.

Vilka är turordningsreglerna för kön till musikskola?
Ansökningsdatum gäller som ködatum. Vid samma ködatum till samma aktivitet hos samma anordnare gäller födelsedatum som nästa sorteringsbegrepp. Det innebär att äldre barn erhåller plats före yngre.

Hur vet jag om mitt barn fått plats?
Saltsjöbadens Musikskola bekräftar din anmälan så fort vi har mottagit den. Därefter vidarebefordrar vi anmälan till berörd musiklärare som kontaktar föräldrarna för att hitta en lämplig lektionstid. När man har tackat ja till en lektionstid, erhåller man en kallelse, som befäster att eleven är antagen hos oss.

Måste vi köpa ett instrument att ha hemma?
Ja, man behöver ha elevens instrument hemma då eleven behöver öva minst tre gånger i veckan. Hör med din musiklärare vilka modeller och märken det finns som passar just dig.

Mitt barn är sjukt och kan inte komma till lektionen, till vem meddelar jag det?
Sjukanmälan görs till respektive lärare. Du hittar lärarens kontaktuppgifter i kallelsen som skickades ut inför lektionsstart.

Läraren har varit sjuk en gång, får vi ett nytt undervisningstillfälle då?
Saltsjöbadens Musikskola ordnar vikarie när lärare är sjuka. Det är inte alltid vi hittar en vikarie vid kort varsel, och då faller undervisningstillfället bort och tas inte igen.

Hur betalar jag för musikskolan?
Vårdnadshavare/myndig elev betalar avgift till Nacka kommun. Terminsavgiften debiteras 1 gång per termin.
Observera att debitering sker för hela terminen oavsett när under terminen eleven startar.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta och om avgiften fortfarande är obetald efter påminnelse ansöker kommunen om betalningsföreläggande.

Finns det möjlighet att få nedsatt avgift eller avgiftsbefrielse?
Ja, det finns möjlighet att få nedsatt avgift eller avgiftsbefrielse. Ansökan om avgiftsbefrielse görs hos Kultur- och utbildningsenheten, Nacka kommun.

Hur gör jag om jag vill säga upp platsen?
Uppsägning görs av myndig elev/vårdnadshavare i Nacka24

Hur lång är uppsägningstiden?
Uppsägningstiden under terminens gång är 1 månad. Observera att vid uppsägning av plats inför ny termin ska platsen sägas upp senast den 31 maj inför hösttermin och senast den 30 november inför vårtermin.