Musikproduktion


Fokus för den här kursen är att lära sig göra elektronisk musik och arbeta med mindre ljudinspelningar: exempelvis ett sång- eller instrumentspår. Du kommer att få skapa egen musik med hjälp av dator eller surfplatta och kursen utgår ifrån vad du som elev är mest intresserad av.
Vi lär oss grunderna för hur man producerar egen musik och använder sig av sina egna produktioner i kombination med musik från andra artister.

Du kan givetvis delta i kursen utan instrumentkunskap men det underlättar såklart om du har ett instrumentintresse!

Priser

Antal Tid Terminsavgift
Grupp om 3-4 elever 40 min 1080 kr
Grupp om 2 elever 30 min 1080 kr
Enskild undervisning 20 min 1080 kr